Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

severak
20:48
9861 322b
Tags: favs girls gifs
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viakorra korra
severak
20:46
7358 68f5 500
Reposted frompixielark pixielark
severak
20:46
7362 636b 500
Reposted frompixielark pixielark
severak
20:45
3737 f991
Reposted fromnever-mind never-mind viaworst-case worst-case
severak
20:45
1027 78b8 500
Reposted fromenn0 enn0 viaPewPow PewPow
severak
20:45
4314 722f 500
Reposted fromministerium ministerium viaPewPow PewPow
20:44
8287 74bf 500

mojave-wasteland-official:

This is the most useless fucking map I’ve ever seen and I love it. I want to print it out and put it on my wall. 

severak
20:32
Reposted fromgruetze gruetze viaPewPow PewPow
severak
20:32
9864 2faf 500
Reposted fromGIFer GIFer viaPewPow PewPow
20:31
0236 cdf8 500

k-eke:

Copy - Paste foxes ! 

Reposted fromdominik dominik viazurawianiaczka zurawianiaczka
severak
20:31
severak
20:31
severak
15:59
7146 3fb6 500
severak
15:59
7145 c69b 500
Reposted bynvmstrzepy
severak
08:04
5635 c151 500
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
severak
08:04

NONA

je slovem včerejšího dne, bo jsem měl poradu občanské iniciativy v café NOvá scéNA. Zároveň jsem (omylem) potkal slečnu Kateřinu, viděl/slyšel kus křtu mapy Brutální Prahy a vyslechl jsem si zajímavou historii budovy Nové scény a Václav Havel Tér.
Jinak ráno jsem ve vlaku na Hlaváku budil nějakou roztomilou osobu.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
08:04

Prouza

Kdysi jsem četl recenzi nového alba Prouzy, ve které recenzent napsal, že pro něj je Prouza soundtrack podzimu. S tím souhlasím.
Prouza pro mě je soundtrackem podzimu a byla i soudtrackem středy.
Jinak ve čtvrtek jsem se po dlouhé době dobře soustředil a večer jsem (konečně) vyrazil (v doprovodu slečny S.) za trolejbusovými dráty na Proseckou. Dráty jsem sice viděl ale protože jsou Kundratka a Kellerka zastávky na znamení, tak jsem je přejel obě. 
No nic, tak jsme se prošli kolem trubky dočasné kanalizace vedoucí z Proseku k nádraží Vysočany.
Reposted fromslovodne slovodne

October 18 2017

severak
08:46
Signal festival in Prague (2017)
Reposted bysofiasnitroventIntebong0thorben
08:35
2943 7df7 500
severak
08:32
Reposted fromsamuso samuso viaEisweich Eisweich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl