Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

severak
13:49
severak
13:42
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viastrzepy strzepy
severak
13:42
3605 778c
Reposted fromepidemic epidemic viastrzepy strzepy
severak
13:42
severak
13:31
severak
12:17
Even so, Genesis' electricity consumption is very significant. CEO Marco Streng says energy companies "offer us helicopter rides whenever we arrive" and speculates that the company may be one of the biggest single users of power in the country.
Photos of bitcoin, Ethereum mine in Iceland - Business Insider
severak
12:16
severak
11:56
severak
09:21
tumblr_oqfmo3bKPa1rvbc1mo1_500 tumblr_oqfmo3bKPa1rvbc1mo2_500

Gaganendranath Tagore (via cyberwave.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia
severak
09:21

procházka

(slovo včerejšího dne) v práci mi to střídavě nemyslelo a střídavě mě bolel zub. Bylo jasné, že potřebuju na vzduch.
Proto jsem se po nákupu vydal nejprve na přístavní dráhu, kde se mě nejdřív mladá romka a pak její starší společník ptali, zda náhodou nemám zapalovač.
Potom jsem čekal v Holešovicích na nádraží, pozoroval rychlíky, žabotlamy a kočku v areálu Prefy.
Pak jsem jel vlakem do Libně, kde mě v nádražní hale překvapila monumentální malba/mozaika, a následně přímým osobákem do Radotína. Tam mi krásně navázal autobus na Ybraslav, kde jsem den zakončil procházkou u řeky.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
09:21
severak
09:21
severak
09:21
The exchange rate between dollars and Somali shillings is a floating one that is determined by the cost of printing new fake 1000 notes. For instance, if a would-be counterfeiter can find a currency printer, say in Switzerland, that will produce a decent knock off and ship it to Somalia for 2.5 U.S. cents each (which includes the cost of paper and ink), then notes will flood into Somalia until their purchasing power falls from 4 to 2.5 U.S. cents... at which point counterfeiting is no longer profitable and the price level stabilizes.
Moneyness: Bringing back the Somali shilling
severak
09:19
severak
09:18
severak
09:18
severak
09:18
severak
09:17
severak
09:17
severak
07:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl