Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

severak
07:40
severak
07:40

September 18 2017

severak
21:53

zlobudovy

jsou slovem dne, protože jsem včera objevil /r/evilbuildings. Dnes jsem k tomu přidal dokumentární film Built to Last a vzpoměl jsem si na generální úřad pro tmu. Dále jsem byl fotit "zub" stojící na Vinohradech a uvažuju, že bych napsal úvahu o zlobudovách.

PS: Tuhle fotku jsem poslal Umbrtce.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:53

ulity

jsou slovem včerejšího dne, bo jsme byli fotit na Nákladovém nádraží Žižkov a K. cestou nacházel další a další ulity
Reposted fromslovodne slovodne
severak
13:14

World’s largest electric vehicle

It will be the largest electric vehicle in the world: weighing in at 45 tons when empty plus 65 tons of loading capacity – and a battery pack boasting 700 kWh of storage capacity. That’s as much as eight Tesla Model S vehicles. The driver has to climb nine stairs to get to work and the e-mobile’s tires measure almost two meters in diameter. Not everything on the vehicle is new, however: the monster electric vehicle is based on a used Komatsu dumper truck, which is being disassembled and reconstructed at Kuhn Schweiz AG in Lommis. The diesel engine has already been removed and space is being made around the chassis for the battery packs, which are supposed to power the vehicle in the second half of its life.

 It is expected to transport material down from a mountain ridge and into the valley 20 times a day – more precisely, from a quarry on the slopes of the Chasseral to the Ciments Vigier SA cements works near Biel. The electric drive carries key advantages for these journeys: instead of heating up the brakes during the descent, the gigantic electric engine acts like a generator recharging the battery pack. The empty truck then uses this energy to travel back up the hill. If all goes as planned, the electric dumper truck will even harvest more electricity while traveling downhill than it needs for the ascent. Instead of consuming fossil fuels, it would then feed surplus electricity into the grid.
severak
09:54
severak
08:18
severak
08:07

Build a working game of Tetris in Conway's Game of Life

This began as a quest but ended as an odyssey.

September 16 2017

severak
21:55

Ostrava

bo přijela jedna dcerka z Ostravy! :-)
A ač se řika, že Ostravaci mluvi kratce "bo neni čas pyčo", tahle dcerka měla čas na setkani s mou osobou.

Jinak byla akce Zažít město jinak (u Mazutky) a v rámci toho jsem se účastnil workshopu minimálního divadla.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:55

single

je slovem včerejšího dne a to ne singl ve smyslu elpíčko, ale single ve smyslu interpersonálního statutu.
Být single, to byla jedna z věcí, kterou jsem nikdy pořádně nechápal. Nebo jsem spíš nechápal proč si z vztahu vzít jen ty míň důležitý věci (AKA sex) a ty důležitější věci, jako mít možnost se na někoho těšit atd. prostě zahodit.
No, nicméně já v tomhle smyslu nikdy nebyl single.

Jinak jsem dnes studoval Mullerovu mapu Čech a měl rande se slečnou S.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:54
7741 d1db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny
severak
21:54
https://68.media.tumblr.com/fbd1e5e5b14dec020ae655260f797360/tumblr_ovvzjkR24i1w5n31co1_540.jpg
Reposted fromnebthat nebthat viazurawianiaczka zurawianiaczka
21:54
0315 26b5
Reposted fromturquoise turquoise viapikkumyy pikkumyy

September 15 2017

13:44
6827 d54a
What to Bring
I always figured you should never bring a gun to a gun fight because then you'll be part of a gun fight.
Reposted fromxkcd xkcd viasofias sofias
severak
13:44

nutrie

jsou dalším slovem včerejšího dne, bo jsme byl na návštěvě v NBK a na poště mě zaujalo, že na jednom pohledě mají kromě dalších místních pamětihodností (zdejší) nutrie.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
13:44

syndrom návštěvy nemocnice

je souslovím včerejšího dne, protože jsem byl navštívit jednoho svého příbuzného v nemocnici a nevěděl jsem co mám říkat a dělat, tak jsem neříkal a nedělal nic. Zkrátka syndrom návštěvy nemocnice.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
11:06
severak
11:06
severak
11:05

The psychoacoustic effect of infrasonic, sonic and ultrasonic frequencies within non-lethal military warfare techniques.

Exploring the use of audio to influence humans physically and psychologically as a means of non-lethal warfare methods throughout both the 20th and the 21st century.

Reposted byMerelyGifted MerelyGifted
severak
09:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl