Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

16:18
1396 963b 500
Tags: favs
Reposted fromerial erial viapikkumyy pikkumyy
severak
16:18
13:06
1910 90cc 500
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viasofias sofias
13:06
2272 00b1 500
Reposted fromfreakish freakish viasofias sofias
13:06
8633 8f7f 500

wonderwarhol:

Stillleben mit Blumen (Still Life with Flowers), 1665, by Willem van Aelst (1627–c. 1682)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaazazel azazel
severak
13:05
Reposted fromgruetze gruetze viasofias sofias
severak
13:04
severak
13:04
7604 7774 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
severak
13:04
7667 96b8
Reposted fromkonwalia konwalia viaazazel azazel
12:59
6165 4f71
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaazazel azazel
severak
12:59
0144 a21f
Reposted fromdontbemad dontbemad viaazazel azazel
12:58
3500 ede6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaazazel azazel

April 20 2017

severak
11:55
severak
11:53

Ryongnamsan

(Kim Il Sung university website)
severak
10:00
Když země východní Evropy směrovaly k Evropské unii, potřebovaly diskurz založený na faktech, aby dokázaly, že uskutečňují reformy, dělají pokroky, mění věci k lepšímu. Byla to velmi nudná vize budoucnosti, ale nějaká budoucnost to byla. Jakmile tyto země vstoupily do Evropské unie, přestalo být jasné, co se bude dít dál. Nejvíc se to teď projevuje v Maďarsku a Polsku. Představa budoucnosti zmizela a najednou je na vzestupu nostalgie a diskurz pohrdající fakty. To, co předvádí Orbán a Kaczyński, je až halucinační. Ve zbytku Evropy se ale představa budoucnosti rozplynula v roce 2008. Globalizace jakožto hezká vize budoucnosti zkolabovala a žádnou jinou ideu teď nemáme. Všechny postavy postfaktické éry – Putin, Trump, Orbán, Kaczyński a další – mají společné to, že jsou nostalgici. Opakem faktů nejsou lži, opakem faktů je nostalgie. Fakta se musí vždy nějak vztahovat k budoucnosti. Jakmile ji nemáte, objeví se nostalgie a s ní i to, čemu dnes říkáme post-faktická éra. V něčem je skvělé nestarat se o fakta. Fakta vám říkají, že jednou zemřete. Že nemáte dost peněz. Neustále vás omezují. Jsou užitečná jen ve chvíli, kdy chcete něco vybudovat. Když stavíte most, musíte mít všechny údaje v pořádku. Emocionálně ale moc příjemná nejsou. Když si řeknete „Hm, je mi to fuk,” dostaví se obrovská úleva, pocit anarchické svobody.
Pomerantsev: „Putin je Che Guevara pravice“ | A2larm
severak
09:58
severak
07:27

April 19 2017

22:03
severak
22:03
3884 321e 500
A World by Maximilian Lenz
Reposted fromNajada Najada viapsychoviolet psychoviolet
21:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl