Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

21:19
severak
21:19

non-fiction

Dnes byl v práci nějakej klidnej den. Skoro nikdo tam nebyl a skoro nic se nedělo.
Dopoledne jsem sledoval přednášku o stavbách silnic v Liberlandu a najednou mi došlo, že k tomu mám co dodat. To, co bych k tomu dodal je přednáška nazvaná "Podoba české železniční sítě jako důsledek soutěžení soukromých společností v 19. století".

Hmmm. Asi bych měl vydat nějakou non-fiction knihu.

#mmch: dnes jsem přes Skype mluvil s maminkou slečny S.
#mmch2: dnes bylo výročí 20ti let deníku Metro
Reposted fromslovodne slovodne
14:17
1056 23a9 500
Tags: favs funny
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viasofias sofias
severak
14:15
severak
09:09
severak
08:22

June 15 2017

severak
21:46
5373 e3d7
Tags: favs funny
Reposted fromkyte kyte viaazazel azazel
severak
21:45
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viaazazel azazel
severak
21:45
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viastrzepy strzepy
severak
21:44
5566 2da6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viastrzepy strzepy
severak
21:44
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viastrzepy strzepy
severak
21:44
6811 ea65 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
severak
21:43
severak
14:33
severak
11:39

ostalgie

bo jsem čekal u doktorky a nějaká (pokud jsem správně pochopil) prodavačka tam nějakému pánovi vysvětlovala, že by 80tá nebo 70tá léta klidně vrátila znova. Pán trochu odporoval, ale bylo mu tak nějak jasné, že babišovu voličku (pokud jsem to správně pochopil) jen tak snadno nepřesvědčí.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
11:25

June 14 2017

severak
22:04
severak
22:04
22:04

Philly’s Pride Flag to Get Two New Stripes: Black and Brown

redarcanacustom:

whitesaviorcomplex:

that-fabulous-bastard:

notlostonanadventure:

“The black and brown stripes are an inclusionary way to highlight black and brown LGBTQIA members within our community,” said one source involved with the flag-raising event who asked not to be named. 

“With all of the black and brown activism that’s worked to address racism in the Gayborhood over the past year, I think the new flag is a great step for the city to show the world that they’re working toward fully supporting all members of our community.”

This is lovely.

Not only is this good news, this is also a convenient block list of racists.

Reposted fromFictionalRed FictionalRed
severak
22:02
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl