Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

20:16
0245 64fa 500

zodsqd:

The game is over.

Reposted fromdocninj docninj viastrzepy strzepy
20:16
4141 3ae9 500

a-place-of-worship:

Emily Ratajkowski

Reposted fromprettywomen prettywomen viastrzepy strzepy
severak
20:16
1765 0c99 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viastrzepy strzepy
severak
20:16
Reposted fromFlau Flau viasofias sofias
20:15
0018 7eb1 500
Reposted fromanbica anbica viasofias sofias
20:15
7674 bd8a 500

snmodels:

Sofie Bording by unknown

Reposted fromprettywomen prettywomen viasofias sofias
20:15
1896 3209
Reposted fromjaysocrates25 jaysocrates25 viasofias sofias
severak
20:15
7832 a1a2 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viasofias sofias
severak
20:15
8630 e3db
Reposted fromhollowhd hollowhd viasofias sofias

July 14 2017

22:22
3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

Tags: favs funny
severak
22:22
2792 241b
Tags: favs dark
Reposted fromzciach zciach viastraycat straycat
severak
22:22
4329 b475
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta viastraycat straycat
severak
22:22
severak
22:21
5870 a6b7 500
harry potter and the 30+ fps cloak
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viastraycat straycat
22:21
8705 5c29 500

durnesque-esque:

clarinetnerd17:

Do I…. Do I use my instrument for this?

I mean, it’d be 10,000x funnier if the clarinet player assigned just stood up and started screaming.

Reposted fromeirenical eirenical viastraycat straycat
22:21
6171 90d9
severak
22:21

alt gr + shift + ß = ẞ

huh.

Reposted fromsofias sofias viastraycat straycat
severak
22:20

pneumatika

je slovem dne, protože rannímu autobusu praskla pneumatika.
Pro ty, co to nezažili, dodávám stručný popis: autobus vyjel z Hvozdnice a najednou rána jak hovado - autobus zastavil, bílá pára u zadního kola. Autobusák vyběhl ven. Jeden člověk mu šel pomoct, ale nebylo to potřeba. Pak se oba vrátili a autobus pokračoval, jako by se nic nedělo, Karosy jsou zjevně nesmrtelný.
Člověk, který šel pomáhat, mezitím své dceři vysvětloval, že zřejmě praskl takzvaný tuplák - pneumatika kterou mají autobusy na vnitřní straně zadního dvojkolí. Autobusák pak ještě kontroloval kolo na zastávce ve Sloupu a pak volal dispečink.
Někde cestou na Zbraslav se pak s dispečinkem postupně domluvil a na Zbraslavském náměstí nás požádal, abychom si přesedli do jiného spoje, co tam zrovna zastavil. Když jsme pak míjeli náš původní autobus, byla vidět pohroma v celé své kráse - upuštěná pneumatika a pomačkaný plech, který ten "výbuch" ohnul.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
07:30

The Facebook Algorithm Mom Problem

How I temporarily cut my mom out of my social media life to reach a larger audience.
severak
07:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl