Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

severak
21:38

Me talking to my family:

▶️🔘—————————— 00:05

Me talking to boys:

▶️🔘—————————— 00:10

Me talking to my cat:

▶️🔘—————————— 1:46:22

Reposted frompffft pffft viacats cats
21:38
3971 46d0 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viapsychoviolet psychoviolet
21:38
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

21:38
5927 2f47 500
Reposted fromkrumping krumping viapsychoviolet psychoviolet
21:38
severak
21:38
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viapsychoviolet psychoviolet
severak
21:38
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
severak
21:38
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viapsychoviolet psychoviolet
21:37
3074 107a 500
21:37
1500 e258 500
Reposted fromwowowo wowowo viasofias sofias
severak
21:37
0683 be2b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny
severak
21:37
6555 9376
Never forgetti.
Reposted fromfungi fungi viapanpancerny panpancerny
severak
21:36
3063 8fd5
Reposted fromGIFer GIFer viaPewPow PewPow
severak
21:36
7611 88ab
Reposted fromgifz gifz viapanpancerny panpancerny
21:34
9442 e047 500

cartoonnetwork:

Floral Fionna (🎨: Lorena Alvarez Gómez/behance)

Reposted fromcosmostar cosmostar viaPewPow PewPow
21:34
3712 08e0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaztar ztar
severak
21:29

oči

jsou slovem nedělního dnes, bo mi po procházce po Davli fotografoval mistr fotograf Pavel fotografoval oči. Pak mi dal vyplnit krátký dotazník a zařadil si mě do své evidence. Očekávám nějakou eugeniku.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:29

Florenc

je slovem sobotního dne, protože jsme se slečnou S. čekali na Florenci, až přijedou její kamarádi z Ruska. My jsme měli zpoždění, ale Polski bus z Minsku (nebo co to bylo) měl zpoždění mnohem větší.

Když pak Dáňa a Darja přijeli, pokračovali jsme skrz centrum Prahy na Letnou. S. si hrála na průvodkyni a já si hrál na cizince v ruském zajetí - tipoval jsem o čem se zrovna mluví. Pokusy o komunikaci v broken english nedopadaly zrovna dobře, o to lepší však byl taneček na kampě, drakón burrito a Darjino čtení českých nápisů. Na to že české nápisy viděla poprvé v životě fakt dobrý.

Večer jsme pak telefonovali do ruska mamince slečny S.

Mmch: jedna kamarádka chce svou dceru nazvat Florence. Nebo Flora.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:29

láska

je slovem pátečního dne, ani ne tak kvůli Pride. V pátek jsem totiž slyšel asi nejlepší větu o lásce za poslední dobu:

Láska není, když se dva koukají na sebe, ale když koukají stejným směrem.... A my koukáme stejným směrem.

To je přece tak krásný, že i počasí se z toho muselo přepnout z deště na krásný den. Nebo aspoň tak to bylo, když jsme se slečnou S. opouštěli čajovnu A.

Jinak dopoledne pršelo a nikdo nebyl v kanclu. Akorát odpoledne přišla Nasťa. A v lahůdkách opět neměli nakládaný hermelín. A když jsem odjížděl do čajovny, byla bouřka.
Reposted fromslovodne slovodne
21:29
3718 358d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaztar ztar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl