Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

severak
12:41
slovem středy je šoufl, bo se mi večer udělalo dost šoufl a tak jsem následující den raději zůstal doma. A pak jsem slečně S. vysvětloval, co že je to ten šoufl.

slovem čtvtka je jack, protože jsem večer sledoval další díl Strange parts, kde iPhone7 dostal to, co mu chybí - obyčejný jack na sluchátka

v pátek jsem přišel do práce a nikde nikdo. Tvl, není snad ten sportovní den? Byl sportovní den, tak jsem se přesunul tam.
Nicméně slovem dne jsou modráky, které jsem viděl ve výloze jednoho butiku v Pařížské. Dokonce na nich byl nápis CD, nikoliv však jako české dráhy, nýbrž jako christian dior.
Reposted fromslovodne slovodne

September 08 2017

severak
07:46

https://www.openstreetmap.org/user/apm-wa/

U.S. diplomat residing in Ashgabat, Turkmenistan. Equipment includes iPhone with OpenStreetCam, Mapillary, Pocket Earth, and MAPS.ME; Garmin nüvi2557 loaded with Lambertus' OSM map of Turkmenistan; and a Wintel desktop PC platform that includes Igor Brejc's Maperitive program for generating both wall maps and street atlases.

For those with a half hour to kill, my presentation on mapping in Ashgabat to SOTM 2016 in Brussels can be seen on YouTube here: https://www.youtube.com/watch?v=_t5DxV7cXgQ&list=PLQNy8KsDknCr92fIXYcOKL42U35wRAV9Y&index=3

severak
07:42
severak
07:41
severak
07:41
severak
07:40
severak
07:39

they.whiteboarded.me

they.whiteboarded.me aims to be a crowd-sourced and curated list of companies that engage in good and bad interview practices. This allows job-seekers to only engage with companies whose interview processes are a good fit for them.

September 06 2017

severak
14:30
severak
14:29
13:38
5390 bfd3 500

Paul Lehr

severak
13:38

September 05 2017

severak
22:25
severak
20:48
severak
14:49

Naše země, naše pravidla, říká uprchlíkům český dobrovolník

Náboženství v jejich životech nehraje velkou roli, jejich cílem je pracovat, dát děti na studia. Uprchlíci se nám podobají víc, než si myslíme,“ říká šéf české skupiny dobrovolníků v srbském utečeneckém táboře Milan Votypka. A dodává, že naivní představy však sdílí i druhá, uprchlická strana. Evropu vidí jako ráj na zemi.
severak
08:39

Terminál

je slovem včerejšího dne a to ve smyslu terminál dopravní, nikoliv počítačová konzole. Během odpoledního prostoje jsem si totiž četl o nádraží Grand Central Terminal v New Yorku. Potom jsem se přes majestátní Helmsley Building dostal až k románu Atlasova vzpoura od Ayan Randové. To je jedna z těch věcí, co mi kdysi zcestně nabízela kontextová reklama, mysleje si snad, že demograficky bych měl být volič Svobodných. Nakonec to dopadlo tak, že jsem večer uvažoval, jak by asi vypadala parodie tohoto románu, kdybych ji napsal já. Začátek už mám vymyšlen.
BTW - fascinuje mě, jaká hnusná kobka Grand Central Terminal vlastně je, když to bereme z pohledu nástupišť
Reposted fromslovodne slovodne
severak
07:18

Praotec Čech

Kde že se vzalo to slavné „mléko a strdí“? Podivné slovíčko „strdí“, kterým má podle lidové verse pověsti oplývat země česká, slyšel ve spojení s Řípem snad každý Čech. Málokdo ale ví, že strdí ve skutečnosti označuje med, respektive medové plástve. „Země mlékem a strdím oplývající“ se do lidového povědomí dostala ze starších překladů Bible, kde je těmito slovy popisována země zaslíbená. V Kosmově kronice a novějších překladech byste je už hledali marně: tam se jasně mluví o medu.
severak
07:11

September 04 2017

severak
08:30
severak
08:30

transitland api

Reposted fromredux redux
08:29
9160 111b 500
Tags: doge cute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl