Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

severak
09:54
severak
08:18
severak
08:07

Build a working game of Tetris in Conway's Game of Life

This began as a quest but ended as an odyssey.

September 16 2017

severak
21:55

Ostrava

bo přijela jedna dcerka z Ostravy! :-)
A ač se řika, že Ostravaci mluvi kratce "bo neni čas pyčo", tahle dcerka měla čas na setkani s mou osobou.

Jinak byla akce Zažít město jinak (u Mazutky) a v rámci toho jsem se účastnil workshopu minimálního divadla.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:55

single

je slovem včerejšího dne a to ne singl ve smyslu elpíčko, ale single ve smyslu interpersonálního statutu.
Být single, to byla jedna z věcí, kterou jsem nikdy pořádně nechápal. Nebo jsem spíš nechápal proč si z vztahu vzít jen ty míň důležitý věci (AKA sex) a ty důležitější věci, jako mít možnost se na někoho těšit atd. prostě zahodit.
No, nicméně já v tomhle smyslu nikdy nebyl single.

Jinak jsem dnes studoval Mullerovu mapu Čech a měl rande se slečnou S.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
21:54
7741 d1db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny
severak
21:54
https://68.media.tumblr.com/fbd1e5e5b14dec020ae655260f797360/tumblr_ovvzjkR24i1w5n31co1_540.jpg
Reposted fromnebthat nebthat viamontak montak
21:54
0315 26b5
Reposted fromturquoise turquoise viapikkumyy pikkumyy

September 15 2017

13:44
6827 d54a
What to Bring
I always figured you should never bring a gun to a gun fight because then you'll be part of a gun fight.
Reposted fromxkcd xkcd viasofias sofias
severak
13:44

nutrie

jsou dalším slovem včerejšího dne, bo jsme byl na návštěvě v NBK a na poště mě zaujalo, že na jednom pohledě mají kromě dalších místních pamětihodností (zdejší) nutrie.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
13:44

syndrom návštěvy nemocnice

je souslovím včerejšího dne, protože jsem byl navštívit jednoho svého příbuzného v nemocnici a nevěděl jsem co mám říkat a dělat, tak jsem neříkal a nedělal nic. Zkrátka syndrom návštěvy nemocnice.
Reposted fromslovodne slovodne
severak
11:06
severak
11:06
severak
11:05

The psychoacoustic effect of infrasonic, sonic and ultrasonic frequencies within non-lethal military warfare techniques.

Exploring the use of audio to influence humans physically and psychologically as a means of non-lethal warfare methods throughout both the 20th and the 21st century.

Reposted byMerelyGifted MerelyGifted
severak
09:05
severak
08:34

Veyshnoria

Veyshnoria (Belarusian: Вейшнорыя, Russian: Вейшнория) is a fictional state that, according to the Zapad 2017 exercise, is a neighboring country of Belarus. Veyshnoria occupies most of the Grodno Region and the northwestern parts of the Minsk and Vitebsk regions.

The "proclamation" of the state caused a response on the Internet, often humorous.  On 30 August 2017, a satirical Twitter account of the Foreign Ministry of Veyshnoria appeared, which published political statements on behalf of the state. According to the account, the anthem of the state is the song Niamon (meaning "Neman") by the Belarusian band Stary Olsa. The same account says that the official residences of the state are in Grodno, the parliament and the government (in addition to the Ministry of Culture) in Lida, and the cultural capital of Veyshnoria is Smarhon. Veyshnoria is also present on Facebook, and its Russian Wikipedia article had been noted as "a dry rundown of how Veyshnoria emerged." A satirical account of the Ministry of Defence of Veyshnoria has also been registered.
severak
07:59

https://github.com/hvf/franchise

Franchise is a lightweight but powerful SQL tool with a notebook interface.
severak
07:54
severak
07:54
severak
07:53

This Ship Is Not Sinking—It’s Flipping for Science

 It looks like the bow of a regular boat, chopped off and tacked onto end of a submarine. FLIP lives up to its name; it’s designed to do what no other boat does without sinking—flip a full 90 degrees by submerging 300 feet of its hull and leaving just 55 feet of bow above the water. The result is a quiet, stable platform for precise scientific measurements at sea.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl