Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2011

severak
19:50
5262 1ca8
Tags: fakebook
Reposted fromczekoladowyblok czekoladowyblok

December 01 2011

severak
00:58

Výhody soup.io oproti facebooku

 - lze změnit pozadí
 - vypadá líp (dle mého skromného názoru)
 - profil zárověň slouží jako blog
 - dáváte si tu větší pozor na pusu (protože je veřejný)
 - jsou tu mnoho skupin publikující zajímavé fotografie, obrázky, informace a neuvěřitelně málo spamu
 - jde smazat
Tags: fakebook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl