Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

severak
09:47
Reformy pokaždé začínají oznámením, že ryba smrdí od hlavy, potom reformátoři sežerou zdravé tělo, zatímco smradlavá hlava si vesele plave dál.

— Viktor Pelevin: Svatá kniha vlkodlaka
Tags: favs q

May 27 2017

severak
17:13
Tags: q
severak
17:13
Tags: q
Reposted fromeglerion eglerion viamr-absentia mr-absentia

May 23 2017

severak
08:37
Ať už vzývají Putina, katolickou církev, německou Třetí říši nebo Donalda Trumpa, všichni tito lidé chtějí zničit především „kulturní neomarxismus“. A pod něj se vejde takřka vše, co jakkoli zpochybňuje pevně dané a „přirozené“ zákony identitární politiky. Myšlenky a strategie východoevropské nacionalistické a konzervativní pravice je dobré pozorně sledovat – pomalu a v téměř nezměněné podobě se totiž šíří celou Evropou jako mor.
Nečekaný comeback růžového tanku | A2larm
Tags: q

May 04 2017

severak
22:39
2353 7f5e
Tags: q
Reposted fromrichardth richardth viagingerglue gingerglue

April 24 2017

severak
23:00

February 26 2017

severak
01:26
[A novel is] a paper where your thesis is that these people are real, and you have to prove it.
— Maggie Stiefvater, via ascending peculiarity
Tags: q
Reposted fromhairinmy hairinmy

February 25 2017

severak
22:35
Don’t explain. People only hear what they want to hear.
naturaekos (via bintalghazi.tumblr.com)
Tags: q
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl